Grote bereidheid tot het verlenen van mantelzorg onder burgers

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 15 februari 2024

De komende decennia zal vaker een beroep worden gedaan op burgers om mantelzorg te verlenen. Onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg laat zien dat de  bereidheid hiertoe onder burgers hoog is. Onder burgers die mantelzorg willen verlenen verschilt deze bereidheid wel per (zorg)taak. De bereidheid tot het verlenen van emotionele steun en hulp met praktische zaken ligt hoog. De bereidheid tot het helpen met persoonlijke verzorging en verpleegkundige zorg ligt een stuk lager.

De behoefte aan mantelzorg zal toenemen, onder meer door vergrijzing, door toename van mensen met een chronische aandoening en door beleidsvoering die stuurt op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom is het relevant in beeld te hebben in hoeverre burgers bereid zijn tot het bieden van zorg en hulp aan naasten.

Vooral onder 75-plussers is de bereidheid tot verlenen van mantelzorg toegenomen

De bereidheid tot het verlenen van mantelzorg was al hoog en is tussen 2013 en 2022 verder gegroeid. Uit peilingen binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat in 2013 74% van de burgers hulp en zorg wilden bieden aan een naaste. In 2022 was dit met 78% nog iets hoger. Vooral onder 75-plussers is de bereidheid gestegen, van 42% in 2013 naar 60% in 2022.

Bron: Nivel