‘Elk mens telt! Evenveel?’

Publicatiedatum: 12 september 2023

De 20% rijkste mensen in Nederland leven bijna 25 jaar langer in goede gezondheid dan de armste 20%.

Migranten hebben het binnen alle sociale klassen weer minder goed dan autochtone Nederlanders. Maria van den Muijsenbergh wijst op het belang van persoonsgerichte zorg voor deze groep patiënten en geeft concrete adviezen. Want intussen heeft ongeveer een kwart van de bevolking een migratieachtergrond.

Maria van den Muijsenbergh nam eind juni 2023 afscheid als hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg aan de Radboud Universiteit met haar rede ‘Elk mens telt! Evenveel?’ Zij heeft zich haar hele loopbaan ingezet voor de zorg voor de meest kwetsbare mensen, waaronder vluchtelingen en migranten. Gedreven vertelt zij over een onderwerp dat haar zeer na aan het hart gaat. Huisarts en hoogleraar Maria van den Muijsenbergh. Alle vertrouwen ontbreekt

Bron: Academie Nieuwe Zorg