Eerste ervaringen huisartsenpraktijken met online inzage patiëntendossier overwegend positief

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Ruim driekwart van de huisartsenpraktijk geeft aan dat zij in 2020 gestart zijn met het aanbieden van online inzage in het medisch dossier voor patiënten. Veel huisartsen hebben nog geen uitgekristalliseerde mening over hun ervaringen met online inzage. Dit ligt waarschijnlijk aan de beperkte ervaring met online inzage. Ruim een derde van de praktijken geeft aan dat de eerste ervaringen overwegend positief zijn, maar 44% geeft ook aan dat administratieve handelingen zijn toegenomen Dit blijkt uit een survey-onderzoek van het Nivel, IQ healthcare en de Universiteit Maastricht dat is uitgevoerd in het kader van het OPEN-programma.

Sinds juli 2020 zijn huisartsen wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun medische gegevens aan te bieden. Dit gebeurt voornamelijk online, met behulp van een patiëntenportaal. Het OPEN-programma helpt huisartsen(praktijken) bij online inzage voor patiënten en werkt daarbij samen met regionale coalities. In opdracht van OPEN onderzochten we, via een online vragenlijst, de eerste ervaringen met het aanbieden van online inzage en welke impact het heeft op de werkbelasting in de praktijk.

Bron: Nivel

X