Dossier: wisselen van medicatie

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: januari 2023

Samenwerkende beroepsorganisaties van artsen en apothekers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland hebben afgesproken het gebruik van de leidraad in de gaten te houden en jaarlijks de leidraad te evalueren.

Bron: BijnierNET