Bijniermagazine 71 verschijnt eind maart

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

 • Bijniermagazine
 • Welkomstpakket
 • Forum
 • Lotgenoten contact dagen
 • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 15 maart 2023

Dit Bijniermagazine bevat onder meer de volgende artikelen:

 • Primair hyperaldosteronisme: te veel druk op de ketel
 • Ervaringsverhaal Ziekte van Conn (eenzijdig adenoom)
 • Ervaringsverhaal Primair hyperaldosteronisme
 • Ervaringsverhaal Ziekte van Conn (eenzijdig adenoom)
 • Bijnierschorsinsufficiëntie bij het triple A-syndroom
 • De Triple A’s van Marwa
 • Lotgenotendag ‘Feochromocytoom’ wederom een succes
 • Lotgenotencontact AGS volwassenen in Amsterdam
 • Even voorstellen…
 • Duinrell – de wintereditie van Stichting Opkikker
 • Bijnierontwikkelingen in Vlaanderen
 • Nieuwe website WAPO
 • Nieuw bestuur na speciale Algemene Ledenvergadering
 • BijnierNET nieuws
 • Boek: ‘Het zit allemaal tussen je oren’

Bron: Redactie Bijniermagazine Bijniervereniging NVACP