Bespreek het werk van een patiënt vaker in de spreekkamer

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 7 september 2023

Het levert heel veel op als mensen met een ziekte of beperking in staat worden gesteld om te kunnen blijven werken, niet in de laatste plaats voor henzelf. Maak het onderwerp werk daarom vaker bespreekbaar in de spreekkamer en handel in dat belang, stelt Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek naar dit onderwerp. Iedere patiënt die binnen de zorg ondersteund wordt om door te kunnen blijven werken of snel weer inzetbaar is, is winst.

Hogere kwaliteit van leven

Die winst zit hem in de eerste plaats bij en voor de patiënt zelf. Uit een analyse van Patiëntenfederatie Nederland van cijfers uit Mijnkwaliteitvanleven.nl blijkt bijvoorbeeld dat mensen die ondanks hun ziekte of aandoening kunnen blijven werken, hun kwaliteit van leven een significant hoger cijfer geven dan mensen die niet meer werken. Bovendien beoordelen zij hun fysieke én mentale gezondheid hoger: werk biedt structuur, minder geldzorgen en zingeving. Patiëntenfederatie Nederland ziet dat patiënten over het algemeen blij zijn als ze – indien de ziekte of aandoening dat toelaat – kunnen blijven bijdragen aan de maatschappij. Het is ook niet voor niets dat de vraag ‘kan ik blijven werken?’ in de top-3 staat van onderwerpen waar ze zich het meest zorgen over maken op het moment dat ze te horen krijgen dat ze ziek zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van het RadboudUMC.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland