Belgische zorgminister wil beroep van huisarts grondig hervormen

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil het beroep van huisarts hervormen. Zijn plan steunt op vijf pijlers, waaronder een nieuwe vorm van financiering, zo bericht de Belgische krant De Standaard. Zo wil de minister af van ‘hoe meer patiënten, hoe meer consultaties, hoe hoger het inkomen’. Het aangekondigde hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om het beroep van huisarts grondig te hervormen, is inmiddels ook al klaar en voorgesteld aan betrokken partijen. Het plan is gebouwd rond vijf pijlers. De vijf pijlers waarop de minister wil inzetten zijn: zorgen voor voldoende en goed gespreide huisartsen(praktijken), het verminderen van zinloze administratieve overlast, het verbeteren van de toegankelijkheid voor de patiënt, een goed organisatiemodel en een evenwichtig financieringsmodel.

Bron: Academie Nieuwe Zorg