Transparantie over geleverde zorg

Een belangrijk middel om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een bijnieraandoening verder te verbeteren

Bijnierziekten zijn zeldzame ziekten. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat in elk ziekenhuis voldoende expertise aanwezig is om optimale zorg te bieden. Een van de doelstellingen van BijnierNET is om het voor patiënten en zorgverleners inzichtelijk te maken waar goede zorg geleverd wordt. In dit overzicht wordt de stand van zaken op dit gebied beschreven. BijnierNET heeft ervoor gekozen om op drie gebieden meer helderheid te bieden:

Bron: BijnierNET