Man-vrouw verschillen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Mannen zijn niet hetzelfde als vrouwen. Een vrij voor de hand liggende uitspraak, maar toch wordt hier in biomedisch onderzoek lang niet altijd rekening mee gehouden. Een groot gedeelte van biomedisch onderzoek, vaak in proefdieren, wordt namelijk uitsluitend in mannetjesmuizen uitgevoerd. Dit is opvallend omdat allerlei processen in het lichaam toch echt sterk afhankelijk zijn van het geslacht. Een goed voorbeeld van dergelijke man-vrouw verschillen wordt beschreven in een recent onderzoek in muizen. Hierin tonen Italiaanse onderzoekers aan dat er fundamentele verschillen zijn in de levers van mannetjes en vrouwtjesmuizen. Het blijkt zo te zijn dat de strategie om met voedselschaarste om te gaan compleet anders is in mannetjes en vrouwtjesmuizen: de mannen- en vrouwenlever grijpen compleet andere processen in de lever aan om energie te genereren.

Bron: Bijniernet / Jan Kroon

X