“Het nut van digitale zorg voor de patiënt; wat is de stand van zaken anno 2019”

Dinsdag 2 juli 2019

Locatie: Karel V, Geertebolwerk 1, Utrecht

Tijd: 13.00 – 16.30 uur

Geachte heer/mevrouw,

In deze bijeenkomst van de Patient Academy geven een aantal zorgexperts hun visie op de digitalisering van de patiëntenzorg. Hierna gaan we met elkaar in discussie over de voor- en nadelen die dit biedt voor de patiënt en wat de mogelijke kansen en verbeterpunten zijn.

Op 2 juli neemt Esther van Noort, directeur/eigenaar van Curavista BV, ons mee in wat Curavista beoogt met het unieke product van de Gezondheidsmeter als aanbieder van een persoonsdomein voor de patiënt binnen de zorg. Welke data kun je ophalen en wat kun je als patiënt combineren wanneer je de eigen regie wilt nemen. Kortom, hoe werkt een persoonsdomein in de praktijk en wat heb je er als mens aan?

Wie is Molly en wat kan zij? Josiane Boyne werkzaam in het MUMC, neemt u mee in de wereld van de virtuele verpleegkundige. In de toekomst zal steeds meer zorg thuis of op afstand worden geleverd. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een zorg-avatar, ofwel een virtuele verpleegkundige die patiënten thuis begeleidt.

Hoe schaal je digitale zorginitiatieven succesvol op? Erik Buskens, als Hoogleraar Health Technology Assessment verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, deelt naar aanleiding van de uitkomsten van het Europese ACT@Scale programma zijn visie over patiëntgerichte innovatie en welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn voor succesvolle schaalbare projecten.

Agenda

13.00          Ontvangst

13.30          Opening door Maria Henneman

13.35          ‘Persoonsdomein in de praktijk’ Esther van Noort

14.10          ‘De virtuele verpleegkundige’ Josiane Boyne

14.45          Pauze

15.00          ‘Patiëntgerichte innovatie’ Erik Buskens

15.45          Discussie & Wrap up

16.30          Afsluiting met aansluitend een borrel

Geintereseerd om namens de Bijniervereniging NVACP aanwezig te zijn, stuur dat een E-mail naar webmaster@nvacp.nl