Giften

Waarom giften of schenkingen doen?

De Bijniervereniging NVACP stelt zich ten doel patiënten en iedereen die direct of indirect met bijnieraandoeningen te maken heeft met elkaar in contact te brengen, informatie te verstrekken en hun belangen optimaal te bedienen. Onze inkomsten bestaan alleen uit lidmaatschapsgeld, subsidies, schenkingen of giften. Zonder uw schenkingen of giften kunnen wij niet voldoende de belangen van de bijnierpatiënten (ook niet leden) behartigen.

ANBI en voordelig schenken

De Bijniervereniging NVACP heeft sinds 01-01-2015 de ANBI status. Hierdoor zijn uw giften aan de Bijniervereniging NVACP fiscaal aftrekbaar.

Aan de aftrekbaarheid van de giften is een drempel verbonden op basis van het gezamenlijke inkomen van u en/of uw partner. Er is ook de mogelijkheid dat u zich vastlegt voor een jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 jaar! Dan is er sprake van een drempelvrije gift. Daarvoor moeten er echter een tweetal verklaringen worden opgemaakt. Als u dit een prettig idee vindt, dan verzoeken wij u de formulieren in te vullen en naar de penningmeester op te sturen (per post). De penningmeester zal ervoor zorgen dat u het voor u van belang zijnde formulier omgaand ondertekend weer terug ontvangt.

Regel direct in onze webwinkel uw eenmalige storting of periodieke donatie voor de Bijniervereniging NVACP

Belastingaangifte

In uw belastingaangifte heeft u een RSIN fiscaal nummer nodig om uw gift aftrekbaar te maken van uw belastingen. Het RSIN fiscaal nummer van de Bijniervereniging NVACP is 810261972 en kunt u vinden op de zoekpagina van de belastingdienst op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken. Vul bij Instelling “Bijniervereniging NVACP” in.

Lees de beschikking van de belastinginspecteur.

Bestuurssamenstelling

  • Bas van den Berg, voorzitter
  • Thon Westerbeke, bestuurslid
  • Karin van den Heuvel, 2e secretaris
  • Hay Janssen, internet en ICT
  • Marijke Simon, penningmeester

Het bestuur werkt onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding van de door hen gemaakte kosten vanwege de uitvoering van hun functie. Vrijwilligers ontvangen een kleine attentie voor hun inzet.

Onze jaarverslagen vind u terug op: jaarverslagen Bijniervereniging NVACP

Contactgegevens

Bijniervereniging NVACP,

Postbus 174,

3860 AD Nijkerk.

Website   www.bijniervereniging-nvacp.nl

Mail voor info over donaties of schenkingen:    penningmeester@nvacp.nl

“We hebben een verjaardagsfeestje en we hebben een collecte gehouden. De opbrengst hebben we gegeven om het werk voor de bijnierpatiënten mede mogelijk te maken.”

Verslag van de activiteiten van de Bijniervereniging NVACP

Omdat wij moeten voldoen aan de ANBI voorwaarden hebben wij een aantal verplichtingen.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van de verening in haar jaarverslag en financieel jaarverslag. Lees hier de jaarverslagen van de Bijniervereniging NVACP.

Sluit Menu
×

Winkelmand

Corona-virus en bijnieraandoeningen

Nederland is in de ban van het corona-virus.

Leden van de Hypofyse Stichting, de Bijniervereniging NVACP en BijnierNET hebben op 19-03-2020 onderstaande mailing ontvangen. Deze brief is in overleg met de endocrinologen geschreven.

Mensen die afhankelijk zijn van cortisol medicatie (bijv. hydrocortison / cortisonacetaat / plenadren etc.) hebben stressinstructies gehad van hun behandelend arts of de verpleegkundig specialist. Deze instructies over “hoe om te gaan met stress” zijn belangrijk en moet je in deze tijd van onrust goed toepassen! Zorg dat je weet wat de adviezen in het stressschema zeggen.
Je kunt dan zelf goed voor je lichaam en geest zorgen. Zelfmanagement wordt dit genoemd.

Deze drie organisaties bieden hulp aan via de websites: www.bijniervereniging-nvacp.nl, www.hypofyse.nl/ en www.bijniernet.nl en via de telefoonteams en de social media. Lees  de informatie nogmaals zorgvuldig door en handel zoals aangegeven. De telefoonnummers vindt u op de websites. Daarnaast vindt u ook belangrijke informatie op www.thuisarts.nl.

Er is een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen en de antwoorden op die vragen, waarschijnlijk staat uw vraag er ook bij. Daarnaast staat er ook nog aanvullende informatie op de website. U vindt informatie op www.hypofyse.nl  , www.bijniervereniging-nvacp.nl of www.BijnierNET.nl .
Omdat de situatie iedere dag kan veranderen, kunnen de adviezen ook wijzigen. Raadpleeg daarom geregeld de diverse websites of de informatie die op u van toepassing is, is gewijzigd.

Lees voor uw juiste ontspanning ook deze pagina.

Patiënten die goed zijn ingesteld, zijn niet meer of minder kwetsbaar dan gezonde Nederlanders, Lees daarom ook de adviezen die vermeld staan op www.thuisarts.nl..

U hoeft dus niet in quarantaine, maar u moet net als andere mensen in Nederland wel opletten en directe contacten met anderen vermijden, geen handen geven, omhelzen enzovoorts nu even niet. Feestjes en koffiedrinken bij de buren doe dat nu niet. De winst is nu nog te halen, zorg dat je niet ziek wordt.

Let op bij klachten! Volg dan direct de stressinstructies op en ga niet bellen met uw huisarts of specialist en ga zeker niet zonder contact met uw arts naar het ziekenhuis. Door alleen te bellen als het echt niet anders kan, dan houden we de zorg zo goed mogelijk toegankelijk voor iedereen die zorg nodig heeft. Hoe spijtig ook, de bereikbaarheid van de ziekenhuizen is even niet altijd gegarandeerd.

De artsen zijn op dit moment hard aan het werk om alle zorgvragen die op hen afkomen te behandelen. Het verzoek is zo min mogelijk telefonisch contact te zoeken over de toepassing van de stressinstructies. Volg eerst alle bekende adviezen op, u kunt het immers zelf!

Met vriendelijke groeten,

Nederlandse Hypofyse Stichting, Johan de Graaf
Bijniervereniging-NVACP, Bas van den Berg
BijnierNET, Johan G. Beun
Met dank aan de ondersteuning van Gerlof Valk en Michiel Kerstens (endocrinologen)

Coronavirus

COVID-19

Coronavirus

COVID-19