Waarom giften of schenkingen doen?

De Bijniervereniging NVACP stelt zich ten doel patiënten en iedereen die direct of indirect met bijnieraandoeningen te maken heeft met elkaar in contact te brengen, informatie te verstrekken en hun belangen optimaal te bedienen. Onze inkomsten bestaan alleen uit lidmaatschapsgeld, subsidies, schenkingen of giften. Zonder uw schenkingen of giften kunnen wij niet voldoende de belangen van de bijnierpatiënten (ook niet leden) behartigen.

ANBI en voordelig schenken

De Bijniervereniging NVACP heeft sinds 01-01-2015 de ANBI status. Hierdoor zijn uw giften aan de Bijniervereniging NVACP fiscaal aftrekbaar.

Aan de aftrekbaarheid van de giften is een drempel verbonden op basis van het gezamenlijke inkomen van u en/of uw partner. Er is ook de mogelijkheid dat u zich vastlegt voor een jaarlijkse gift voor een periode van minimaal 5 jaar! Dan is er sprake van een drempelvrije gift. Daarvoor moeten er echter een tweetal verklaringen worden opgemaakt. Als u dit een prettig idee vindt, dan verzoeken wij u de formulieren in te vullen en naar de penningmeester op te sturen (per post). De penningmeester zal ervoor zorgen dat u het voor u van belang zijnde formulier omgaand ondertekend weer terug ontvangt.

Regel direct in onze webwinkel uw eenmalige storting of periodieke donatie voor de Bijniervereniging NVACP

Belastingaangifte

In uw belastingaangifte heeft u een RSIN fiscaal nummer nodig om uw gift aftrekbaar te maken van uw belastingen. Het RSIN fiscaal nummer van de Bijniervereniging NVACP is 810261972 en kunt u vinden op de zoekpagina van de belastingdienst op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken. Vul bij Instelling “Bijniervereniging NVACP” in.

Lees de beschikking van de belastinginspecteur.

Bestuurssamenstelling

  • Bas van den Berg, voorzitter
  • Thon Westerbeke, bestuurslid
  • Karin van den Heuvel, 2e secretaris
  • Hay Janssen, internet en ICT
  • Marijke Simon, penningmeester

Het bestuur werkt onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding van de door hen gemaakte kosten vanwege de uitvoering van hun functie. Vrijwilligers ontvangen een kleine attentie voor hun inzet.

Onze jaarverslagen vind u terug op: jaarverslagen Bijniervereniging NVACP

Contactgegevens

Bijniervereniging NVACP,

Postbus 174,

3860 AD Nijkerk.

Website   www.bijniervereniging-nvacp.nl

Mail voor info over donaties of schenkingen:    penningmeester@nvacp.nl

“We hebben een verjaardagsfeestje en we hebben een collecte gehouden. De opbrengst hebben we gegeven om het werk voor de bijnierpatiënten mede mogelijk te maken.”

Verslag van de activiteiten van de Bijniervereniging NVACP

Omdat wij moeten voldoen aan de ANBI voorwaarden hebben wij een aantal verplichtingen.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van de verening in haar jaarverslag en financieel jaarverslag. Lees hier de jaarverslagen van de Bijniervereniging NVACP.