Zit een feochromocytoom altijd in de bijnier?

In 80% van de gevallen komt een feochromocytoom in één van beide bijnieren voor. Om onbekende redenen komen ze vaker rechts dan links voor.
In 10% van de gevallen komt de aandoening in beide bijnieren voor. Dan is vrijwel altijd sprake van het MEN-2 syndroom.

Bij de laatste10 % ontstaan de feochromocytomen niet in de bijnier, maar elders in de buik. In dat geval wordt gesproken van ‘extra-adrenale feochromocytomen’ of ‘paragangliomen’. (NTVG, 1991)