Wie kan er lid worden?

Lid van de Bijniervereniging NVACP kunnen worden:

  • Natuurlijke personen, die gediagnosticeerd zijn, met een afwijkende bijnierfunctie, ongeacht de oorzaak, alsook zij met een goed- of kwaadaardige vergroting van de bijnier.
  • Zij die naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen voor het lidmaatschap

Kunt u geen lid worden? Neem dan contact op met het bestuur.

U kunt altijd doneren aan de Bijniervereniging of vrijwilliger worden!