Welke hulp bied een mantelzorger zoal?

Overnemen van taken binnen het gezin (huishouden, boodschappen doen, zorg voor kinderen, financiën)29
Bezoek aan zorgverlener18
Emotionele ondersteuning16
Monitoring van de aandoening/hoe het gaat10
Verzorging van de medicatie9
Ingrijpen bij ziekte8
Fysieke verzorging5
Alles wat nodig is5