Wat zijn de mooie kanten van mantelzorg voor een bijnierpatiënt

Het merendeel van de mensen die zorgen voor een ander geeft aan dit met veel voldoening te doen. Genoemd worden: “het geeft een fijn gevoel”, “je blijft goed op de hoogte hoe het gaat”, “je kunt snel handelen bij acute situaties”, “je kunt je beter inleven in de ander”, “je bent meer betrokken” of “je krijgt een sterkere/hechtere band”.