Wat zijn de eerste verschijnselen van een dreigende bijniercrisis?

Patiënten geven de volgende verschijnselen aan:

  • je krijgt het koud
  • je bent afwezig of reageert afwezig;
  • je bent ongewoon moe;
  • je wordt duizelig;
  • misselijkheid en een wee gevoel in de maag;
  • braken;
  • buikpijn en diarree; koorts;
  • slaperigheid, sufheid, zwakte, neiging tot flauwvallen.

Je moet in zo’n geval extra hydrocortison (=glucocorticoïden) innemen volgens de stressinstructies. Deze zijn te vinden op BijnierNET.nl/stressinstructies.