Wat mag ik van de arts verwachten?

U mag verwachten dat de arts in voor u begrijpelijke taal uitlegt wat de (on)mogelijkheden binnen zijn/ haar competentie, wat er van u verwacht wordt en wat hij/zij kan bieden om dat doel te bereiken. De arts treedt voor u op als coach om samen met u de gestelde doelen te bereiken en de manier waarop.