Wat is het verschil tussen de diverse vormen van Cushing?

Exogene of iatrogene Cushing ontstaat door gebruik van medicijnen met corticosteroïden of cortisol-achtige stoffen. “Exogeen” betekent in deze “buitenaf”. Dus: de oorzaak ligt buiten het lichaam. Deze vorm van Cushing komt het vaakst voor.
Voorbeelden van exogene oorzaken zijn: astma-inhalators, crème tegen jeuk bij eczeem, medicatie voor chronische darmontsteking (entocort), maar ook prednison, prednisolon en dexamethason.

Ziekte van Cushing
Hierbij is er sprake van een gezwel (adenoom) in de hypofyse die het cortisol stimulerend hormoon ACTH (adrenocorticotroophormoon) in overmaat aanmaakt en onafhankelijk van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as wordt aangemaakt.

Syndroom van Cushing
Dit wordt ook wel bijnier Cushing genoemd. Er is dan sprake van een gezwel in de bijnier dat teveel cortisol maakt en onafhankelijk van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as wordt aangemaakt.

Ectopische Cushing: in het lichaam wordt teveel van het hormoon ACTH of CRH (corticotropine releasing hormoon) aangemaakt, bijvoorbeeld door een gezwel in de longen of de alvleesklier. Deze twee hormonen CRH en ACTH stimuleren de bijnier dan om ongeremd cortisol aan te maken.

Cyclisch Cushing is een speciale vorm van Cushing waarbij er periodes zijn met een verhoogde aanmaak van cortisol die worden afgewisseld met periodes zonder een verhoogd cortisol.