Wat is de Bijniervereniging NVACP?

De missie van de Bijniervereniging NVACP:

De Bijniervereniging NVACP stelt mensen met een bijnierziekte centraaldoor belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning gericht op het beperken van de directe en indirecte gevolgen van deze ziekten. Dit doen wij door:  

  • Het faciliteren van Lotgenotencontact en het bieden van ondersteuning aan onze leden en hun naasten.  
  • Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van adequate en betrouwbare informatie en producten, samen met en vóór mensen met een bijnierziekte, mantelzorgers en professionals 
  • Het zorgen voor kennisoverdracht en verbetering van zorg, door het samenwerken met (inter)nationale contacten en binnen gerelateerde netwerken