Wat is de behandeling van het Syndroom van Cushing?

De behandeling bestaat meestal uit een operatie waarbij er wordt geprobeerd om het gezwel zo goed mogelijk te verwijderen. Bij een hypofyseadenoom wordt geprobeerd de hypofyse zoveel mogelijk intact te laten, zodat de andere hormonen dan cortisol nog worden geproduceerd.

Bij een sterk verhoogde cortisolwaarde wordt geprobeerd deze vóór de operatie omlaag te brengen met medicatie. Hiervoor wordt u behandeld met ketoconazol of metyrapon. Beide medicijnen onderdrukken de aanmaak van cortisol.