Waar kan ik ondersteuning krijgen?

Uw behandelend artsen kunnen u uiteraard helpen. Deze kan optreden als coach. Maar ook leden van uw gezin of familie, of een vertrouwde vriend(in) (mantelzorger) kunnen u bijstaan om uw doelen en beperkingen onder woorden te brengen. In dat geval sprelen we van co-management.  Ook lotgenoten via het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP kunnen u mogelijk helpen.

Op het internet is veel informatie te vinden.