Mijn geheugen en concentratie laten te wensen over, kan ik iets doen?

Geheugen- en concentratieproblemen kunnen blijven bestaan als één van de restverschijnselen na Cushing. Door wordt veroorzaakt door de langdurige blootstelling aan hoge doseringen cortisol.

Indien u geheugen- en concentratieproblemen heeft, is het belangrijk dit te bespreken met de behandelend arts. Geeft u aan wat de gevolgen zijn op het dagelijks leven. Als hier medisch geen oplossing voor is (bijvoorbeeld het niet goed ingesteld zijn op medicatie) kan er een specifieke behandeling in een revalidatiecentrum worden voorgeschreven.

(bron: info 32 bijnierblad)