Is PHA erfelijk?

Er zijn familiaire vormen van PHA maar deze zijn vrij zeldzaam (enkele procenten) .