Hoe wordt de diagnose Cushing gesteld?

Welke testen worden gebruikt om Cushing vast te stellen.

  1. Eerst nagaan of en welke medicijnen er worden gebruikt
  2. Verzamelen van 24-uurs urine waarin gemeten wordt of er teveel cortisol en cortisolafbraakproducten aanwezig zijn.
  3. Meten van de cortisolwaarde in speeksel om 24.00 uur. De waarde moet dan bijna nul zijn.
  4. Korte dexamethason-remmingstest. Door om 24:00 uur 1 mg dexamethason in te nemen moet de cortisol waarde tussen 8 en 9 uur uur laag zijn.
  5. Soms wordt er ook een dagcurve gemaakt dan wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen om cortisol te meten.
  6. Als er hypercortisolisme (te hoog cortisol) is vast gesteld wordt de ACTH concentratie gemeten. Is deze laag dan is er sprake van het syndroom van Cushing door een gezwel in de bijnier. Er wordt dan een CT-scan gemaakt.
  7. Als de ACTH normaal of verhoogd is kan er sprake zijn van de ziekte van Cushing of ectopisch Cushing.
  8. Om het verschil te bepalen wordt er een MRI-scan van de hypofyse gemaakt en /of een sinus petrosus sampling gedaan.
  9. Om ectopisch Cushing aan te tonen wordt er een CT-scan van de borst en buik gemaakt of een nucleaire scan.
  10. Om cyclisch Cushing vast te stellen wordt in enkele medische centra  de cortisolwaarden bepaald in het hoofdhaar.

Het is heel moeilijk om een diagnose Cushing te stellen. Vaak worden testen een aantal keren herhaald. Het kan dus lang duren voordat er zekerheid is.