Kunnen de verschijnselen van Cushing terugkomen?

Het kan gebeuren dat een operatie niet tot het gewenste effect heeft geleid. Een aanvullende behandeling is nodig. Mogelijkheden zijn bijv. een tweede operatie, bestraling, behandeling met medicatie.

Het kan ook zijn dat de verschijnselen van Cushing terugkomen en dan moet het gehele diagnosetraject opnieuw worden doorlopen.