WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 2 mei 2023

Over het algemeen is het diagnosetraject voor het syndroom van Cushing zwaar en zeer belastend en kan veel tijd vragen. Het geduld van de patiënt wordt op de proef gesteld en zij krijgen vaak te maken met ongeloof van de directe omgeving, soms ook van de zorgverleners.

Patiënten raken vermalen tussen het thuisfront (de persoon verandert, de sfeer is anders en de interacties tussen mensen zijn anders), de werkgever en collega’s (ook zij ervaren dat hun collega minder kan en een kort lontje heeft) en de arbocuratieve zorg met de huisarts en de bedrijfsarts (die nog op zoek zijn naar een logische verklaring). Op deze themapagina staat de animatie “De gevolgen van een verlate diagnose bij een bijnieraandoening.

Het syndroom van Cushing is een zeldzame bijnieraandoening. De diagnose wordt in Nederland minder dan 50 keer per jaar gesteld. Het diagnosetraject is moeilijk en kent veel valkuilen, waardoor de diagnosetijd soms lang duurt. Soms wel 6 – 12 maanden. Dit vraagt veel van patiënten, die in onzekerheid verkeren.

Bron: BijnierNET