De vele gedaanten van het syndroom van Cushing

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 18 januari 2022

Het syndroom van Cushing is een zeldzame, maar potentieel dodelijke aandoening en het diagnostisch delay is aanzienlijk. De vorige publicatie erover in Huisarts & Wetenschap dateert alweer van 2004. Er zijn intussen nieuwe ontwikkelingen te melden. Daarom is het goed om het syndroom weer eens onder de aandacht te brengen.

De kern

  • Het syndroom van Cushing is een zeer zeldzame, maar ernstige aandoening met veel verschijningsvormen.
  • De onderliggende oorzaak, hypercortisolisme, tast bijna alle organen aan en de langetermijnprognose is tamelijk ongunstig.
  • De kans op herstel neemt af met de leeftijd, daarom is vroegtijdige signalering erg belangrijk.
  • Behandeling van de ziekte van Cushing leidt tot bijnierschorsinsufficiëntie, de nabehandeling is zwaar en gaat gepaard met het corticoïdonttrekkingssyndroom.
  • Multidisciplinaire revalidatie vanaf het begin is aan te raden.

Bron: Huisarts en Wetenschap