Meer osteoporose en osteopenie bij vrouwen met bijnieradenomen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Bij patiënten met bijnieradenomen die overmatig cortisol produceren, komen ook osteoporose en osteopenie (OS/OP) meer dan gemiddeld voor. Nieuw onderzoek laat zien dat het verband tussen de hoeveelheid cortisol en OS/OP verschilt tussen mannen en vrouwen. De studieresultaten zijn gepresenteerd tijdens een late breaking-postersessie.

In totaal 237 patiënten met cortisoloverschot (CE), Cushing-syndroom en milde autonome cortisolsecretie (MACS) uit tien verschillende Japanse centra zijn in deze studie geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 56 jaar en 76,8% was vrouw. Cushing-kenmerken waren aanwezig bij 40,5%, Van de 237 geïncludeerde patiënten hadden er 203 (85,7%) een unilateraal adenoom. De gemiddelde botmineraaldichtheid (BMD) in de femurhals wees op osteopenie, 112 patiënten (47,2%) voldeden aan de criteria voor OS/OP en van deze 112 voldeden er 89 (79,4%) aan de definitie van osteoporose.

Bron: MedNet