Hypofyseaandoeningen en werk

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Daniël, Cornelie en Merel

Na een behandeling voor een hypofyseaandoening blijven veel patiënten klachten houden bij het functioneren in het dagelijkse leven. Het werk dat iemand doet of de baan die iemand heeft, maakt vaak een groot onderdeel uit van dit dagelijkse leven.

Tijdens focusgroepgesprekken (gesprekken in een groep van 4-8 patiënten) over kwaliteit van leven (2013) kwam naar voren dat patiënten met een hypofyseaandoening klachten ervaren die een negatieve invloed hebben op het functioneren op het werk. Een deel van de patiënten was hierdoor minder gaan werken of zelfs helemaal gestopt met werken. Dit bracht ook financiële consequenties met zich mee. Patiënten gaven daarnaast aan onbegrip te ervaren van hun werkgever, collega’s, medisch specialist en/of bedrijfsarts. Vanwege dit onbegrip durfden sommige patiënten op het werk niet over hun hypofyseaandoening te spreken, soms uit angst om hun baan te verliezen.

Bron: BijnierNET / Daniel Lobatto, Cornelie Andela en Merel van der Meulen