cortisol overschot tegengaan met abirateronacetaat

Bij patiënten met prostaatkanker lukt het met abirateronacetaat (AA) – een prodrug van abirateron dat het enzym CYP17 remt – cortisol en androgenen te onderdrukken. De fase II-studie ABACUS laat zien dat AA ook effect heeft op het cortisoloverschot bij patiënten met het cushingsyndroom en een gevorderd bijnierschorscarcinoom (ACC).

Bijnierschorscarcinoom (ACC) is een zeldzame en agressieve ziekte. Bij ongeveer de helft van de volwassenen leidt de ziekte tot hormonale en metabole aandoeningen, waarvan het cushingsyndroom de meest voorkomende endocriene verstoring is. Hypercortisolisme is een van de factoren die de uitkomst van patiënten met een gemetastaseerd ACC negatief beïnvloedt.

Bron: MedNet