Statiegeld actie Bijniervereniging NVACP

Statiegeldactie 

De afdeling Jeugd is een statiegeldactie begonnen met als doel geld in te zamelen voor een onvergetelijk uitje voor kinderen/jongeren (en hun ouders) met een bijnieraandoening. Bij alle supermarkten in Nederland kun je als klant jouw statiegeldflessen inleveren. Deze supermarkten bieden in de meeste gevallen de mogelijkheid om jouw statiegeld bon te doneren aan het goede doel. Wil jij ook meehelpen met deze statiegeldactie? Ga dan als volgt te werk: 

  • Stap 1: vraag in jouw supermarkt bij de servicebalie naar ‘degene die over de statiegeldactie gaat’ en vertel dat je er namens Bijniervereniging NVACP bent. Je kunt bijvoorbeeld het Bijniermagazine laten zien. 
  • Stap 2: Bij de meeste supermarkten hebben ze een rooster. Iedere maand zetten ze zich in voor een ander doel. Naar aanleiding van jouw vraag, zullen ze kijken wanneer er een plekje vrij is. 
  • Stap 3: Is er een maand vrij voor Bijniervereniging NVACP? Fantastisch! We hebben ook een poster gemaakt, speciaal voor de statiegeldactie (zie foto hiernaast), deze kan aan de supermarkt gegeven worden.
  • Na afloop van de periode, ontvang je het geld en kun je het overmaken naar NL 66 RABO 0119 5357 50 o.v.v. statiegeldactie Jongerendag