Save the dates!!

Save the dates van de Algemene LedenVergadering (ALV) en het Medisch Congres.

We ontmoeten u graag op één van deze dagen of op beide dagen.
Aan de ALV kunt u zowel op locatie als digitaal deelnemen.
Het Medisch Congres is alleen op locatie. Wel is het de bedoeling om de lezingen van de sprekers op te nemen en deze naderhand te publiceren in het forum.

Bestuur Bijniervereniging NVACP