Nieuws

Actualiteit

Doe mee aan onderzoek naar tevredenheid over zorg

Voor mensen met een beperking of een chronische ziekte zijn goede zorg en ondersteuning van groot belang. Het kan het verschil uitmaken tussen wel of niet zelfredzaam zijn. Wel of niet meedoen aan de samenleving. Wel of geen fijn sociaal leven. Ieder(in) wil daarom onderzoeken hoe tevreden mensen met een beperking zijn over

Lees verder »
Actualiteit

Langere bewaarplicht voor medische dossier

De bewaarplicht voor medische dossiers wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar. Verder kunnen nabestaanden voortaan onder nader omschreven voorwaarden inzage krijgen in een medisch dossier. Daar heeft de Eerste Kamer gisteren mee ingestemd. De Senaat stemde in met deze wijzigingen van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) nadat de Tweede Kamer

Lees verder »
Actualiteit

Bruins: aantal medicatiefouten moet snel omlaag

Het hoge aantal incidenten in Nederland door medicatiefouten moet drastisch omlaag, stelt minister Bruno Bruins van Medisch Zorg. Een groep van ruim vijftig experts en patiënten start vandaag in zijn opdracht met een gezamenlijk actieplan voor betere medicatieveiligheid. Op het gebied van medicatieveiligheid gebeurt volgens Bruins heel veel, maar het aantal vermijdbare opnames

Lees verder »
Bijniervereniging NVACP

“De Bijnier” is nu online.

Ons bijniermagazine welke om de drie maand verschijnt is nu ook online te lezen voor onze leden. Voorlopig kunt u terug lezen tot de “Bijnier” nummer 34. Binnenkort zal er nog een index worden toegevoegd waarin kunt lezen welke artikelen in welk nummer van de “Bijnier” is verschenen. Op deze wijze kunt u

Lees verder »
Actualiteit

Een laatste blog.

Ergens in 2012 ontstond het idee voor een samenwerkingsverband bijnierziekten met daarin endocrinologen, verpleegkundigen en patiënten die zouden gaan samenwerken. Dit is het begin van de Stichting BijnierNET. Vanaf dag één was ik hierbij betrokken en nu 30 juni 2019 neem ik afscheid van BijnierNET. Het is tijd voor een terugblik. Wees gerust,

Lees verder »
Actualiteit

75 Miljoen voor digitale huisartsinfo aan patiënt.

Het ministerie van Volksgezondheid stelt 75 miljoen euro beschikbaar om huisartsen te helpen bij het digitaal toegankelijk maken van hun dossiers voor de patiënten over wie ze gaan. Per 1 juli volgend jaar moeten alle zorgverleners hun patiënten elektronische inzage bieden in hun eigen medische gegevens. “Het doel hiervan is natuurlijk dat de

Lees verder »
Bijniervereniging NVACP

Enquête medisch congres en vrijwilligersfuncties.

Op zaterdag 18 mei hield de Bijniervereniging NVACP haar Medisch Congres en de Algemene Leden Vergadering (ALV). Om volgend jaar weer een kwalitatief goed Medisch Congres te kunnen houden willen we graag van u weten hoe deze dit jaar is bevallen en of er nog zaken verbeterd kunnen worden. Daarom vragen wij u

Lees verder »
Actualiteit

Informatiedag AGS 2019

Informatie over de jaarlijkse AGS dag voor kinderen, jongeren en hun ouders, gehouden op 30 maart 2019. Het lijkt wel of iedereen elkaar kent! Dit is het grote verschil met de bijeenkomsten georganiseerd voor volwassenen met een bijnieraandoening. Heel veel gaat anders tijdens de AGS dag in het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc.

Lees verder »
Actualiteit

Bijnierincidentaloom

In het Bijniercentrum van het UMCG zien wij met enige regelmaat patiënten bij wie een zogenaamd bijnierincidentaloom is vastgesteld. U zult misschien wel denken: uhh, een bijnier wat? Een bijnierincidentaloom is een bijniergezwel dat toevallig wordt gevonden bij het maken van een scan (denk bijvoorbeeld aan een CT of MRI-scan). De scan was

Lees verder »