Nieuws

Actualiteit

Een begrijpelijke bijsluiter.

Ruim 530 patiëntvriendelijke termen in nieuwe ‘CBG-Toolkit’ Medicijnautoriteit CBG lanceert de ‘Toolkit voor een begrijpelijke bijsluiter’. Een begrijpelijke bijsluiter is belangrijk om het goede gebruik van medicijnen te stimuleren. In de Toolkit staan adviezen over het opstellen van een begrijpelijke bijsluiter. Er is een uitgebreide lijst met patiëntvriendelijke vertalingen van medische termen en

Lees verder »
Actualiteit

Zeldzaam!

Er zijn prachtige zeldzame gesteenten, ook zeldzaam waardevolle metalen, je kunt ergens zeldzaam lekker eten. Zeldzaam heeft iets unieks, iets kostbaar, onbetaalbaars en is wellicht onbereikbaar? Dan is er die dag dat je hoort dat je een zeldzame ziekte hebt. Dat klinkt dan weer niet als iets waar je blij mee moet zijn.

Lees verder »
Actualiteit

Patiënt wil zorg steeds dichterbij

Zorg wordt steeds vaker rondom de patiënt georganiseerd. Dat heeft gevolgen, met name voor het logistieke proces. Drie innovators in de zorg vertellen waar de kansen liggen. ‘Iedereen kan alles online bestellen en thuis laten bezorgen. Waarom dan niet in de zorg?’ Volgens Lucien Engelen, expert zorginnovatie, zal de patiënt, die ook consument

Lees verder »
Actualiteit

Start alliantie medicatieveiligheid

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door foutief medicijngebruik. Dat aantal moet drastisch omlaag. Hetzelfde geldt voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van medicijnen. In opdracht van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) werkt een groep van ruim 50 experts en patiënten de komende maanden aan een

Lees verder »
Actualiteit

Mijn kwaliteit van slapen

Even voorstellen… Mijn naam is Marjolein, ik ben 40 en ik ben sinds mijn geboorte al hypofysepatiënt. Mijn hypofyse ontbreekt, daardoor slik ik mijn hele leven al hormonen, zoals schildklierhormonen en bijnierhormonen. Dit gaat goed, ik werk 28 uur per week en naast mijn werk ben ik druk met vrijwilligerswerk, hobby’s. Ook heb

Lees verder »
Actualiteit

Hitte en medicijnen

Sommige mensen hebben extra last van hitte. Mensen die medicijnen gebruiken bijvoorbeeld. Maar ook ouderen, zieken, mensen met overgewicht en kleine kinderen. Algemene tips bij hitte zijn: drink minstens 2 liter vocht, zoek de koelte op, eet of drink af en toe iets zouts en gebruik geen alcohol. Belangrijke tips over uw medicijnen

Lees verder »
Actualiteit

Relatief weinig klachten over apotheken

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) kreeg in 2018 220 klachten binnen over apotheken. Deze gingen vooral over kwesties rond medische noodzaak. De farmaceutische zorg staat hiermee op de laatste plaats van de klachten top 10. De lijst wordt aangevoerd door de geestelijke gezondheidszorg. Naast klachten over de generieke middelen die patiënten meekrijgen terwijl

Lees verder »
Actualiteit

Betere zorg door samen beslissen

Artsen vinden dat een beslissing over een medische behandeling altijd samen met de patiënt moet worden gemaakt Een overgrote meerderheid van de medisch specialisten is het erover eens dat samen beslissen tot betere zorg leidt. Toch ervaart bijna de helft van de artsen belemmerende factoren bij het toepassen van gezamenlijke besluitvorming. Dit blijkt

Lees verder »
Actualiteit

Tentamen Stress

Mijn dochter van 20 met primair bijnierschorsinsufficiëntie, volgt een opleiding aan de Hogeschool Leiden. Ze heeft het erg naar haar zin. Om haar Propedeuse te kunnen halen, moest ze in het eerste jaar een aantal tentamens doen, die ze vanzelfsprekend met een voldoende moest afsluiten. Op één vak na, is dat haar vorig

Lees verder »