Nieuws

Algemeen

Datakluis voor de zorg verdeelt de meningen

Publicatiedatum: 2 mei 2023 Een datakluis met daarin de medische gegevens van alle Nederlanders zou de buitengewoon moeizame uitrol van de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) kunnen vlottrekken. Maar over de vraag hoe zo’n virtuele kluis er precies uit moet zien verschillen de meningen, blijkens een rapport in opdracht van MedMij. Eén ding lijkt zeker:

Lees verder »
Algemeen

Informatie voor de huisarts over Bijnierziekten

Publicatiedatum: 2011 Algemene aandachtspunten bij de begeleiding van patiënten met zeldzame ziekten. Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen bepaalde aandachtspunten in het overzicht niet of minder van toepassing zijn. Verschillende van de hieronder genoemde aandachtspunten zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid opgenomen. Het overzicht is voortgekomen uit meningsvormend onderzoek naar de taakopvatting van huisartsen

Lees verder »
Algemeen

De huisarts: niet voor alles, wel voor iedereen

Publicatiedatum: 1 mei 2023 De huisartsenpraktijk wordt soms het afvoerputje van de zorg genoemd. Dat roept de vraag op waar de grenzen van ons vak dan wél liggen. Al lang geleden geformuleerde en inmiddels aangescherpte kernwaarden bieden zeker houvast: huisartsenzorg is persoonsgericht, met oog voor de context van de patiënt, staat garant voor

Lees verder »
Algemeen

Opnieuw streep door bezuiniging GVS

Publicatiedatum: 1 mei 2023 Minister Kuipers ziet ook volgend jaar af van de geplande ‘modernisering’ van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die vandaag door het kabinet bij de Tweede Kamer is ingediend. Sinds de aankondiging van de geplande modernisering van het GVS in april vorig jaar is er veel kritiek

Lees verder »
Algemeen

Hoofd van de World Medical Association
Montgomery roept op tot EU-brede
geneesmiddelenreserve

Publicatiedatum: 1 mei 2023 BERLIJN (dpa-AFX) – Het hoofd van de World Medical Association, Frank Ulrich Montgomery, pleit met het oog op het tekort aan afzonderlijke geneesmiddelen voor een EU-brede geneesmiddelenreserve. De tekorten nemen al meer dan tien jaar toe. “De oorzaak is verkeerd ingestelde economische prikkels in de farmaceutische industrie”, zei hij

Lees verder »
Algemeen

Medicijnen: hoe zit het met het recht op vergoedingen?

Publicatiedatum: 13 oktober 2022 De farmaceutische industrie is zeer groot: er zijn dan ook talloze soorten medicijnen op de markt. Deze medicijnen worden vaak vergoed door zorgverzekeraars, maar mensen vinden het over het algemeen ingewikkeld om te achterhalen op welke vergoedingen ze recht hebben. Hoe zit het precies met het recht op vergoedingen

Lees verder »
Algemeen

Anderzorg-klanten krijgen digitale zorg met ‘App de Huisarts’

Publicatiedatum: 25 april 2023 Klanten van Anderzorg (zorgverzekering van Coöperatie Menzis) kunnen sinds kort ook hun zorgvraag stellen via ‘App de Huisarts’. Medicinfo, een zorgorganisatie in Tilburg, ontwikkelde de app en levert met haar medisch team de zorg via chat en beeldbellen. Bij vragen over hun gezondheid kunnen klanten van Anderzorg ‘App de

Lees verder »
Algemeen

Publiekscampagne over spoedzorg

Publicatiedatum: 28 april 2023 Wanneer is een zorgvraag echt acuut? De publiekscampagne ‘Spoedgeval, zo kies je de juiste zorg’ moet mensen helpen de juiste keuze te maken. Want vaak bellen mensen 112 of de huisartsenpost, terwijl het raadplegen van thuisarts.nl of een afspraak de volgende werkdag bij de eigen huisarts volstaat. De acute

Lees verder »
Algemeen

EU wil nieuwe medicijnen sneller bij patiënt

Publicatiedatum: 28 april 2023 De EU wil de farmaceutische industrie er met extraatjes toe verleiden om nieuwe medicijnen ook in kleine EU-landen snel beschikbaar te maken. Zo hoopt ze ook dat nieuwe antibiotica worden ontwikkeld. De Europese Commissie wil de farmaceutische industrie verder paaien om ervoor te zorgen dat medicijnen breder in de

Lees verder »
Algemeen

Op onze gezondheid – de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg

Publicatiedatum: 18 april 2023 De volksgezondheid staat onder druk. Nederland heeft zijn koppositie in de EU wat betreft de gemiddelde levensverwachting ruimschoots verloren. Volgens de Raad moeten de sociale determinanten van gezondheid – zoals wonen, werk, inkomen, onderwijs, leefomgeving – centraal staan in de zorg voor de volksgezondheid, ofwel publieke gezondheidszorg. In dit

Lees verder »