Nieuws

Algemeen

Hoofdonderzoek PaRIS-enquête van start: hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening de zorg in de eerste lijn?

Publicatiedatum: 10 mei 2023 Recent is het hoofdonderzoek binnen het internationale PaRIS-onderzoek van start gegaan. In 20 landen wereldwijd onderzoekt een internationaal consortium, geleid door het Nivel, of en zo ja hoe de ervaringen van patiënten met de eerstelijnszorg invloed hebben op hun gezondheid. In 2020 werd hiertoe gestart met het ontwikkelen van

Lees verder »
Algemeen

Huisarts promoveert op genezen na gebed

Publicatiedatum: 4 mei 2023 Nadat hij in zijn praktijk een bijzonder geval van genezing na gebed tegenkwam, besloot Dick Kruijthoff (65), tot voor kort huisarts in Bleskensgraaf, na te gaan of er meer mensen zijn die zoiets menen te hebben meegemaakt. Hij wijdde er zijn proefschrift aan, waarop hij recentelijk promoveerde. Kruijthoff heeft,

Lees verder »
Algemeen

Ondersteuning naar werk op verzoek’ mogelijk voor IVA- en Wajong DGA-gerechtigden

Publicatiedatum: 21 april 2023 Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben besloten re-integratieondersteuning door UWV tijdelijk óók mogelijk te maken voor mensen die als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn aangemerkt. De afgelopen jaren hebben mensen met een IVA- of Wajong-DGA-uitkering bij UWV aangegeven

Lees verder »
Algemeen

Nieuw: video over geneesmiddelentekorten

Publicatiedatum: 2 mei 2023 In een nieuwe video werpt de KNMP licht op de oorzaken en gevolgen van geneesmiddelentekorten, en de werkzaamheden van de apotheker en zijn team om die tekorten zo veel mogelijk op te lossen. Apothekers kunnen deze video inzetten bij vragen van patiënten. Daarvoor zijn nieuwe informatiematerialen te bestellen op

Lees verder »
Algemeen

Nivel onderzoekt gebruik van vitamine D

Publicatiedatum: 2 mei 2023 Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) doet in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek onder de Nederlandse burgers naar het gebruik van vitamine D. Dat onderzoek gebeurt onder andere op basis van een online vragenlijst. Apothekers kunnen patiënten in de apotheek wijzen op de mogelijkheid om de online

Lees verder »
Algemeen

Bevrijding van het stelsel

Publicatiedatum: 2 mei 2023 Steeds vaker zien we voorbeelden van hoe het piept en kraakt in de zorg. Personele tekorten bedreigen de kwaliteit van zorg, wachtlijsten in de ggz en verpleeghuiszorg stijgen onverminderd door en sluiting van huisartsenpraktijken in diverse regio’s bedreigt de toegankelijkheid. Toch meldt het regeerakkoord van Rutte-IV optimistisch dat het

Lees verder »