Nieuws

Actualiteit

Patiëntportaal moet geschikt zijn voor iedereen

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Veel patiëntportalen zijn voor hen niet toegankelijk en begrijpelijk. Uit onderzoek is bekend dat wanneer informatie geschikt is voor deze doelgroep het geschikt is

Lees verder »
Actualiteit

Zorgverzekeraars vergoeden wat in de polisvoorwaarden is opgenomen; wat patiënt zelf betaalt moet duidelijker

Zorgverzekeraars vergoeden wat zij in de polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Slechts in een enkel geval wijkt dit af. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van een onderzoek hiernaar. We hebben de 2 zorgverzekeraars hierop aangesproken en ze hebben hun werkwijze inmiddels aangepast. Verzekerden moeten

Lees verder »
Actualiteit

Medische gegevens in nieuwe Sleepwet beter beschermd

Na het referendum over de Sleepwet komt het kabinet met enkele beloofde aanpassingen. De KNMG, een van de criticasters van het oorspronkelijke wetsvoorstel, is hier tevreden over. In de aanloop naar het referendum over de Sleepwet in maart van dit jaar, pleitte de KNMG voor extra aandacht voor medische gegevens. De wet (voluit

Lees verder »
Actualiteit

5 jaar Voorzitter van de Bijniervereniging NVACP

Toen ik in maart 2013 tijdens een evaluatiegesprek in het Radboud UMC in Nijmegen was, vroeg Prof. Dr. Ad Hermus mij, of hij mij mocht introduceren bij de Bijniervereniging NVACP. Een aantal leden waren in het Radboud ziekenhuis bijeen om de viering van het 25-jarig bestaan van de vereniging voor te bereiden. Ik

Lees verder »
Actualiteit

Hormonale aandoeningen

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) heeft op haar website een overzicht geplaatst over een groot aantal hormoon aandoeningen. Naast de beschrijving van de aandoening is er o.a. aandacht voor de gevolgen en de behandeling van de aandoening. Bron: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

Lees verder »
Actualiteit

Grip op je medische gegevens

Stel, een patiënt komt bij de huisartsenpost. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om historische medische gegevens te raadplegen, zoals een actueel medicatieoverzicht en de laatste professionele samenvatting van een collega arts. De dienstdoende arts raadpleegt het LSP. Maar, deze gegevens blijken helemaal niet beschikbaar want de patiënt heeft nooit toestemming gegeven

Lees verder »
Actualiteit

Bijnieruitputting als ziekte bestaat niet: ‘Het is een geloof’

Honderden Belgen slikken – onterecht – cortisone omdat ze aan bijnieruitputting zouden lijden. Honderden Belgen slikken – onterecht – cortisone omdat ze aan bijnieruitputting zouden lijden. Als je lange tijd onder hevige stress staat, moeten je bijnieren zo hard werken dat ze uitgeput kunnen raken. Gevolg: je hebt geen energie meer. Zo klinkt de uitleg

Lees verder »
Bijniervereniging NVACP

In memoriam: Hans Heindijk

Ons bereikte het bericht dat op16 juli 2018 is overleden de heer Hans Heindijk in de leeftijd van 83 jaar. In 1999 werd hij lid van Bijniervereniging NVACP en velen van u kennen hem vast van de algemene ledenvergadering. Hij hield de besturen scherp door kritisch vragen te stellen over de financiën en

Lees verder »
X