Nieuws

Algemeen

Arbeidsparticipatie bij zeldzame endocriene ziekten.

Mensen met een zeldzame endocriene aandoening houden na medische behandeling vaak klachten. Dit leidt tot specifieke problemen bij arbeidsparticipatie, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Het doel van dit project is dat zoveel mogelijk mensen met een zeldzame endocriene aandoening passende arbeid hebben. In deze vlog vertelt projectleider Hans Blauwbroek meer over

Lees verder »
Algemeen

Samenwerking behandelend arts, patiënt en apotheker nodig bij medicatiewisseling hydrocortison

Stichhting Lareb heeft onderzoek gedaan naar meldingen over het medicijn hydrocortison. Deze meldingen zijn gedaan in de periode februari tot oktober 2020. In totaal zijn 48 meldingen bij de instelling op een nieuw medicijn hydrocortison gedaan. Deze meldingen zijn geanalyseerd. De analyse en conclusies hiervan zijn vastgelegd in een artikel, dat is verschenen

Lees verder »
Algemeen

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard

Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen. Achterban trekt aan de bel In het najaar van 2020 trokken steeds meer lidorganisaties bij

Lees verder »
Actualiteit

Samenwerking behandelend arts, patiënt en apotheker nodig bij medicatiewisseling hydrocortison

Stichting Lareb heeft onderzoek gedaan naar meldingen over het medicijn hydrocortison. Deze meldingen zijn gedaan in de periode februari tot oktober 2020. In totaal zijn 48 meldingen bij de instelling op een nieuw medicijn hydrocortison gedaan. Deze meldingen zijn geanalyseerd. De analyse en conclusies hiervan zijn vastgelegd in een artikel, dat is verschenen

Lees verder »
Algemeen

Opschaling reguliere zorg zet door.

Ziekenhuizen hebben de reguliere zorg deze week opnieuw verder opgeschaald. Bijna acht van de tien ziekenhuizen (77 procent) geven aan weer deels of volledig reguliere planbare zorg te leveren tegen zes van de tien (61 procent) vorige week. Het aantal beschikbare operatiekamers ligt nog wel 32 procent lager dan normaal, maar dit is

Lees verder »
Actualiteit

Het medicijnsucces van BijnierNET

Bijnierpatiënten zijn afhankelijk van hun medicatie. Het medicijn was lastig te doseren en smaakte bovendien ronduit smerig. Het medicijnprobleem is sinds kort opgelost – met een nieuw geregistreerd middel met tabletten in verschillende dosering en met een coating tegen de vieze smaak. Een sterk staaltje patiëntenparticipatie van BijnierNET: een unieke verbinding tussen patiënten,

Lees verder »
Adrenogenitaal Syndroom

Patiëntinformatie Endocriene Ziektebeelden en Functietesten

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) vindt u up-to-date patiëntinformatie over allerlei endocriene ziektebeelden en functietesten. Er zijn folders over veelvoorkomende ziektebeelden en over meer zeldzame aandoeningen. De informatie is samengesteld door de landelijke expertise netwerken van de NVE in samenspraak met patiëntverenigingen. De komende maanden zal er een

Lees verder »
Bijnierschorsinsufficientie

Goede vraag over de spoedmedicatie op de huisartsenpost.

We ontvingen een vraag van een huisarts/kaderarts Spoedzorg verantwoordelijk voor de spoedmedicatie op een huisartsenpost (HAP). Een goede vraag, waar we allemaal weer van kunnen leren, dus artsen, patiënten en hun naasten. Inleiding op de vraagOp de huisartsenpost is de spoedmedicatie aangepast volgens de nieuwste richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap NHG) met

Lees verder »
Bijnierschorsinsufficientie

NIEUW – e-learnings voor ouders en jongeren.

Voor ouders van kinderen met niet goedwerkende bijnieren en voor jongeren is door het Amalia kinderziekenhuis (Radboudumc) extra informatie ontwikkeld in de vorm van e-learnings. Hierin leren zij meer over de bijnieren en kunnen zij u oefenen hoe om te gaan met bepaalde situaties in het dagelijks leven. Bron: BijnierNET

Lees verder »