Informatiebrochures over bijnieraandoeningen

Gereed: Nieuwe informatiebrochures over de zes bijnieraandoeningen

De informatiebrochures zijn gemaakt in een intensieve samenwerking met artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten. De informatiebehoefte van patiënten en hun mantelzorgers was leidend en het was aan het team van BijnierNET om ‘de kerk in het midden te houden’. Artsen en onderzoekers hechten immers aan wetenschappelijk bewijs (evidence based) waardoor het soms moeilijk is te voldoen aan de informatiebehoeften van de patiënten.

Bron: Bijniernet