Deelname enquête: Denk mee voor Endo-ERN

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, neemt de Bijniervereniging NVACP deel aan het Europese netwerk van artsen en patiënten: het ENDO-ERN netwerk. Hierin werken Europese artsen en patiënten samen om de zorg voor endocrinologische patiënten te verbeteren.

Op dit moment wordt Europa-breed in kaart gebracht welke onderwerpen de voorkeur genieten om medisch wetenschappelijk onderzocht te gaan worden.

Het bestuur van de Bijniervereniging NVACP vraagt u om met hun mee te denken door het invullen van een kleine vragenlijst. U vindt de vragenlijst via onderstaande link. De oorspronkelijke tekst is in het Engels, maar u kunt rechts op de pagina ‘Nederlands’ selecteren en dan verschijnen de vragen in het Nederlands.

Namens het bestuur alvast bedankt voor het meedenken over dit belangrijke onderwerp.