Datum medisch congres Bijniervereniging NVACP verplaatst.

Beste leden,

Het zijn bizarre tijden en de wereld om ons heen is in de ban van het Coronavirus. Dit heeft vreselijke gevolgen en wij leven mee met allen die hierdoor getroffen zijn en de uiteraard ook met de nabestaanden van alle overledenen.

Daarnaast heeft dit natuurlijk een grote impact op u en al onze leden, maar ook op alle activiteiten en geplande evenementen voor de komende maanden.

U ontvangt eind maart 2020 Bijnier Magazine 59 en daarin staat te lezen dat het medisch congres en de algemene ledenvergadering gehouden gaat worden op 6 juni 2020. De dag staat in het teken van “Kwaliteit van Leven”.

Het bestuur heeft in goed overleg met onze medisch adviseurs besloten om het medisch congres en de algemene ledenvergadering, te verplaatsen naar 3 oktober 2020. De locatie blijft Royal Parc Hilton Soestduinen. Wij nemen aan dat u hiervoor begrip zult hebben!

Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat wij op de site www.bijniervereniging-nvacp.nl u voortdurend op de hoogte houden van nieuws over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor onze leden.

Laten we hoop putten uit de kennis en kunde van de specialisten en instanties die hier voor opgeleid zijn, maar vooral onze eigen omgeving bewust maken van de maatregelen die we hier zelf al voor kunnen nemen.

Bestuur Bijniervereniging NVACP,
Bas van den Berg (voorzitter)