Algemene Ledenvergadering op 13-05-2023

Op 13 mei 2023 heeft onze ALV plaats gevonden.

Na de presentatie van het jaaroverzicht door voorzitter Bas van de Berg en de presentatie van de jaarrekening door penningmeester Karin van de Heuvel is het bestuur decharge verleend over het gevoerde beleid van 2022.

Ook dit jaar was de ALV zowel live als digitaal bij te worden.

De opname van de ALV is voor leden terug te zien onder het Forum