Nieuws

Actualiteit

vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging.

Wordt het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoed door zorgverzekeraars? Verschillende zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende verzekering het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie. Aan de vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld dat de patiëntenvereniging (of de overkoepelende organisatie van jouw patiëntenvereniging) is aangesloten bij een landelijke patiëntenorganisatie, zoals Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid of Ieder(in). Om

Lees verder »
Actualiteit

Tegenvaller bij zorgtoeslag: 5 vragen

De zorgtoeslag stijgt volgend jaar minder hard dan het kabinet eerder voorspelde in de Miljoenennota. Vooral gezinnen met een laag inkomen gaan er op achteruit. Vijf vragen over de toeslag-tegenvaller. Hoeveel is de zorgtoeslag volgend jaar?De zorgtoeslag stijgt volgend jaar wel, maar iets minder dan verwacht, blijkt uit de definitieve bedragen die de Belastingdienst donderdag

Lees verder »
Actualiteit

Groepskorting op de zorgverzekering verdwijnt. Voor sommigen is dat logisch, voor arme zorgbehoevenden een groot probleem.

Zorgbehoevenden met een laag inkomen worden benadeeld door het afschaffen van de collectiviteitskorting. Op initiatief van minister Tamara van Ark (medische Zorg, VVD) verdwijnt de korting die verzekerden ontvangen bij een zogeheten gemeente-of minimapolis. De minister vindt groepskorting voor bijvoorbeeld werknemersof studenten overbodig.Maar voor chronisch zieken met een lege portefeuille werkt een minimapolis juist heel

Lees verder »
Actualiteit

Prinsjesdag: wat verandert er aan de zorgverzekering in 2021?

Nieuws|Het eigen risico blijft in 2021 gelijk en de verwachte zorgpremie neemt toe. Ook de zorgtoeslag zal stijgen. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag gepresenteerd werden. Eigen risico Het eigen risico voor de zorgverzekering van 2021 blijft €385. Geen verrassing, want in het regeerakkoord voor de jaren 2017-2021 is vastgelegd dat het eigen

Lees verder »
Actualiteit

De aftrek van zorgkosten over het jaar 2019

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd een stapeling van kosten op. U betaalt bijvoorbeeld medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kunt u terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak gebruik van de aftrek van zorgkosten! Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar

Lees verder »
Actualiteit

Tips voor overstap zorgverzekeraar

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft op een rijtje gezet waar je op moet letten bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar Verder wijzen we u ook op het overzicht dat Patiëntenfederatie Nederland heeft gemaakt van zorgverzekeraars die het lidmaatschap van een patipatiëntenorganisatie vergoeden. Bron: Iederin

Lees verder »
Actualiteit

Zorgvergelijker 2020

De juiste zorgverzekering Past je verzekering bij jouw sportieve voornemens? Maak het jezelf makkelijk met onze Zorgvergelijker. Nu met een gratis Rode Kruis online EHBO-snelcursus van €25. Bron: Consumentenbond

Lees verder »
Actualiteit

Zorgverzekering vergelijken

De tijd van het wisselen van de zorgverzekering is weer aangebroken. In bijgaande lijst kunt u de premies van vrijwel alle zorgverzekering voor 2020 raadplegen. Bron: Academie Nieuwe Zorg

Lees verder »
Actualiteit

Eigen risico, eigen bijdrage, terugbetaling

Eigen risico Ondanks dat je maandelijks netjes je premie betaalt aan je zorgverzekeraar, moet je toch nog iets betalen voor de geleverde zorg. Dat zit zo. De overheid heeft bepaald dat iedere volwassene in Nederlands ieder jaar eerst een bepaald bedrag aan zorgkosten zelf moet betalen voordat de zorgverzekeraar de (rest van de) kosten gaat

Lees verder »
Actualiteit

Geen grote verrassingen in zorgbegroting, zorglasten blijven stijgen

De zorgpremie gaat volgend jaar omhoog, het eigen risico blijft gelijk en de zorgtoeslag wordt verhoogd. Dat staat in de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kabinet geeft volgend jaar 88,2 miljard euro uit aan de zorg. Dat is ruim 3 miljard euro meer dan vorig jaar. Het bedrag is een

Lees verder »