Nieuws

Actualiteit

Meldpunt Ieder(in) opent 6 januari 2020

Op 6 januari 2020 gaat het nieuwe meldpunt van Ieder(in) open. Heb je een vraag over zorg of ondersteuning? Stuit je op problemen bij het aanvragen van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of heb je andere problemen die te maken hebben met je beperking? Neem contact op met het

Lees verder »
Actualiteit

Hoe een idee in vijf jaar gedragen wordt en groeit

nmiddels heb ik al enkele keren over de ‘World Alliance of Pituitary Organizations’ – in ’t kort ‘WAPO’ – geschreven. In oktober 2014 starten we met een enthousiast groepje om de eerste bijeenkomst te regelen. Tijdens onze eerste bijeenkomst in Amsterdam (2016), werd het bestuur gekozen en werd naast de Summit stichting, de

Lees verder »
Nieuws

Informatiebrochures over bijnieraandoeningen

Gereed: Nieuwe informatiebrochures over de zes bijnieraandoeningen De informatiebrochures zijn gemaakt in een intensieve samenwerking met artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten. De informatiebehoefte van patiënten en hun mantelzorgers was leidend en het was aan het team van BijnierNET om ‘de kerk in het midden te houden’. Artsen en onderzoekers hechten immers aan wetenschappelijk

Lees verder »
Actualiteit

Patiënt krijgt online toegang tot verwijsbrieven

Huisartsen en andere verwijzers kunnen patiënten sinds eind vorig jaar online inzage geven in hun verwijsbrieven. Uit de eerste ervaringen blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn met digitale inzage in hun verwijsbrief via ZorgDomein. Het geeft vertrouwen in het proces en de vervolgbehandeling. Dat meldt ZorgDomein op 29 januari. Huisartsen en andere verwijzers

Lees verder »
Actualiteit

Steeds meer aandacht voor de ervaringsdeskundige

Als het aankomt op kennis van en over jouw beperking of chronische ziekte en dan vooral over wat dit voor jouw dagelijkse leven betekent, is er niemand wijzer dan jijzelf. Als ervaringsdeskundige kun je een belangrijke aanvulling zijn op de kennis en visie van professionals. Het is dan ook fijn dat in Nederland

Lees verder »
Actualiteit

Patiëntportaal moet geschikt zijn voor iedereen

1 miljoen mensen hebben moeite met het gebruik van computers en internet, 2,5 miljoen mensen hebben moeite met lezen en schrijven en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Veel patiëntportalen zijn voor hen niet toegankelijk en begrijpelijk. Uit onderzoek is bekend dat wanneer informatie geschikt is voor deze doelgroep het geschikt is

Lees verder »
Actualiteit

Zorgverzekeraars vergoeden wat in de polisvoorwaarden is opgenomen; wat patiënt zelf betaalt moet duidelijker

Zorgverzekeraars vergoeden wat zij in de polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Slechts in een enkel geval wijkt dit af. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van een onderzoek hiernaar. We hebben de 2 zorgverzekeraars hierop aangesproken en ze hebben hun werkwijze inmiddels aangepast. Verzekerden moeten

Lees verder »

Naasten

Een bijnieraandoening heb je niet alleen. De naasten weten ervan en soms is hun hulp nodig.De term “mantelzorg” wordt vaak gebruikt wanneer mensen elkaar op medisch gebied helpen. Ook voor hen biedt de Bijniervereniging NVACP hulp en advies. Een belangrijke taak van de naasten is toedienen van de noodinjectie als dat nodig. Klik

Lees verder »
X