Nieuws

Actualiteit

Procedure beoordeling rijgeschiktheid hypofysetumoren

Na contact tussen de NVE, het Nationaal Hypofyse Netwerk en het CBR is besloten dat voor de beoordeling rijgeschiktheid van patiënten die een hypofyseadenoom hebben, of die hiervoor behandeld zijn, voortaan naar de behandeld endocrinoloog doorverwezen zal worden. Voor de groep die bekend is met klinisch significante gezichtsvelddefecten zal een oogheelkundige beoordeling plaats

Lees verder »
Actualiteit

Wereld Syndroom van Cushing dag – 8 april

Ter gelegenheid van Wereld Syndroom van Cushing dag aandacht voor de nieuwe informatiebrochure over het Syndroom van Cushing. BijnierNET heeft met vele mensen samengewerkt om een nieuwe complete informatiebrochure te maken voor mensen met het Syndroom van Cushing. Bron: BijnierNET

Lees verder »
Actualiteit

Understanding clinical outcome in patients with pituitary disease

Op 19 juni 2018 is een nieuw  proefschrift van Cornelie D. Andela verschenen, genaamd “Understanding clinical outcome in patients with pituitary disease”. Het proefschrift beschrijft de geconstateerde gezondheidsverschijnselen na de operatie met daarna de behandeling met Hydrocortison. Uit de studie bleek dat patiënten met secondaire bijnierinsufficiëntie o.a. slechter presteerden  op geheugen taken en executieve

Lees verder »

Mijn verhaal – ervaringsverhaal

Mijn verhaal Voordat de diagnose Syndroom van Cushing bij mij bekend was, werkte ik tot een maand voor mijn operatie full time in de zorg. De afdeling waar ik werkte was een IC afdeling (intensieve Crisis), waar patiënten kwamen met alcohol/drugs/psychiatrische en agressie problemen. Ze werden bij ons binnen gebracht met een speciale

Lees verder »

Syndroom van Cushing

Het syndroom van Cushing is een verzameling van klachten en verschijnselen die aangeven dat er een te hoge hoeveelheid van het bijnierhormoon cortisol in het lichaam aanwezig is. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van medicijnen die cortisol bevatten, zoals huidzalven, inhalatiemedicijnen of injecties, of door een te hoge aanmaak van cortisol door

Lees verder »