Nieuws

Medicijnen

Ontwikkelingen op de geneesmiddelenmarkt – Anton Franken

In deze blog bespreek ik enkele ontwikkelingen op het gebied van beschikbaarheid van geneesmiddelen. Geneesmiddeltekorten Het coronavirus houdt ons momenteel in de greep. Deze crisis zou ook weleens gevolgen kunnen hebben voor de beschikbaarheid van met name patentloze medicijnen in Nederland. Veel van de grondstoffen van deze medicijnen komen uit China. In China

Lees verder »
Actualiteit

Tabletten hydrocortison en fludrocortison zijn óók geregistreerd

BijnierNET heeft de afgelopen jaren informatie verstrekt over de inspanningen om te komen tot een continue, kwalitatieve en veilige levering van de medicijnen hydrocortison en fludrocortison. Eindelijk hebben deze inspanningen geleid tot een structurele oplossing en hoopt BijnierNET de tijd van ‘alsmaar brandjes blussen’ achter zich te laten. Ace Pharmaceuticals heeft op 17

Lees verder »
Actualiteit

Patiëntenorganisaties: zorgen om verantwoord wisselen medicijnen.

Apothekers en zorgverzekeraars weigeren volgens diverse patiëntenorganisaties om goede afspraken te maken hoe patiënten op een goede manier kunnen overstappen naar een ander merk van hun vertrouwde medicijn. De zorgverzekeraars en apothekers willen volgens de organisaties ondanks langdurig overleg het akkoord ‘Verantwoord Wisselen’ niet tekenen. Volgens de patiëntenorganisaties zijn miljoenen patiënten de dupe

Lees verder »
Actualiteit

Geneesmiddelentekorten in 2019 verdubbeld

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2019 nagenoeg verdubbeld. De tekorten liepen vorig jaar op naar 1492, tegenover 769 in 2018. Dit blijkt uit een inventarisatie door KNMP Farmanco. ‘Het zijn duidelijke cijfers’, stelt voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP vast. ‘Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben hier dagelijks enorme hinder

Lees verder »
Actualiteit

Vergoedingsproblemen DHEA

Er blijkt in de praktijk nog onduidelijkheid te zijn over de vergoeding van het medicijn DHEA.Het bestuur van BijnierNET ontving deze week drie signalen dat mensen vergoedingsproblemen hebben ervaren. Voor de vergoeding van DHEA 25 mg i.v.m. substitutietherapie moet de zorgverzekeraar een machtiging verstrekken. Dit betekent dat de zorgverzekeraar van tevoren een goedkeuring moet verlenen. De

Lees verder »
Actualiteit

Introductie en opgave Endo-apotheek

Tijdens een dag voor de vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP (23 november 2019) heeft Johan Beun, coördinator van BijnierNET, een presentatie verzorgd over het project Endo-apotheek. Het project is speciaal ontwikkeld voor mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening en het is daarom zo belangrijk dat vrijwilligers van de Bijniervereniging NVACP van de hoed

Lees verder »
Actualiteit

Initiatief standaardisatie bijniermedicatie Isala

Ace Pharmaceuticals heeft op verzoek van BijnierNET een portfolio voor bijniermedicatie ontwikkeld. De reden daarvoor was wisselende beschikbaarheid van bijniermedicatie en dientengevolge frequente wisselingen van merk en leverancier. Voor substitutietherapie is dit zeer ongewenst. Het gaf veel onrust bij patiënten, de naasten en de apothekersassistenten. Momenteel is alleen de (witte) hydrocortison 20 mg tablet

Lees verder »
Actualiteit

De medicijnrol, ofwel de ‘baxterrol’

Om de kans op fouten bij het innemen van medicijnen te verkleinen, kun je gebruik maken van een zogeheten ‘baxterrol’. Wat is het, hoe werkt het en wanneer kom je ervoor in aanmerking? Hieronder een uitleg. Eerst natuurlijk even over die vreemde naam: baxterrol. Dit is weer een fraai voorbeeld van een merknaam

Lees verder »
Actualiteit

Minister Bruins: oplossing voor geneesmiddelentekorten

Aanleg van ‘ijzeren’ voorraad moet meeste tekorten tegengaan Om geneesmiddelentekorten tegen te gaan worden er extra voorraden van geneesmiddelen opgebouwd. Hiermee wordt naar verwachting 85 procent van de tijdelijke geneesmiddeltekorten opgevangen. Minister Bruins (Medische Zorg) gaat hier afspraken over maken met verschillende partijen. De extra voorraden worden aangelegd bij firma’s en groothandels. Het

Lees verder »