Nieuws

Algemeen

Zorgen om nieuwe vaccinatiecampagne

De GGD zegt genoeg locaties te hebben, maar kan nog niet inschatten hoeveel personeel er nodig is voor de eventuele najaarscampagne omdat onduidelijk is welke groepen zullen worden opgeroepen en op welke termijn. De coronacijfers vlakken af, maar tegelijkertijd komt het gevreesde najaar dichterbij. Vanwege de verwachte nieuwe golf start Nederland dan waarschijnlijk weer met

Lees verder »
Algemeen

Prijzenstrijd medicijnen roept weerstand op

Een relatief bescheiden bezuiniging op de geneesmiddelenkosten roept massaal verzet op. Dat voorspelt weinig goeds voor de kabinetsplannen om de zorg betaalbaar te houden voor de lange termijn. Patiëntenverenigingen, huisartsen, apotheken en farmaceuten buitelen over elkaar heen om duidelijk te maken dat herijking van het geneesmiddelenvergoedingssysteem onwenselijk is. Farmaceuten, huisartsen, apothekers en patiënten lopen te

Lees verder »
Algemeen

Huisarts twittert ‘toename verbale agressie in de spreekkamer’

Het moest huisarts Gerben Lochorn uit Hoogezand maar eens van het hart. ‘De bedreigingen door patiënten nemen toe, en dat is vervelend.’ Hij twitterde vorige week: ‘Vandaag voor de 3e keer in korte tijd bedreigd in de praktijk, politie erbij, man opgepakt. #dank voor de snelle reactie van onze #politie’. De echte aanleiding voor deze,

Lees verder »
Algemeen

Zorgverzekeraar DSW pleit voor behoud van artikel 13

Als artikel 13 van de Zorgverzekeringswet wordt afgeschaft, krijgen zorgverzekeraars te veel macht in het zorglandschap, vindt Aad de Groot. De voorzitter van de raad van bestuur van DSW  Zorgverzekeraar schrijft dat in zijn blog op Zorgvisie. “Vrije artsenkeuze is de motor van de marktwerking” kopt het opinieartikel dat De Groot publiceerde op Zorgvisie.nl. In

Lees verder »
Algemeen

Ongevraagd advies

Sinds corona is het wat versloft. Tot die tijd had ik de gewoonte om wekelijks mijn patiënten in het ziekenhuis te bezoeken, maar strenge bezoekregels tijdens een groot deel van de coronapandemie maakten dat onmogelijk. Een verschraling van de zorg, want zo’n ziekenhuisbezoek was meestal zinvol en werd door veel patiënten gewaardeerd. Tussen al die

Lees verder »
Algemeen

Kwaliteitscijfers en behandelresultaten van alle ziekenhuizen

Bekijk en vergelijk Ziekenhuizen meten ieder jaar wat de kwaliteit is van hun zorg. Ook houden ze maandelijks bij wat de wachttijden zijn. Ze moeten al deze informatie aanleveren aan verschillende instanties. De cijfers worden ook gebruikt om de zorg steeds verder te verbeteren. Op Ziekenhuischeck vind je de kwaliteitscijfers van de Nederlandse ziekenhuizen en

Lees verder »
Algemeen

Kuipers blijft investeren in Goed Gebruik Geneesmiddelen

Onderzoeken en projecten in het kader van Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw dragen bij aan de betaalbaarheid van de zorg en aan passende farmaceutisch zorg. Dat concludeert minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die aangeeft te willen blijven investeren in het onderzoeksprogramma. Over de ruim tien jaar dat het GGG-programma draait zijn er 453 gesubsidieerde

Lees verder »
Algemeen

Zorgverlener heeft te weinig oog voor medicijnproblemen

Communicatie moet gelijkwaardiger Zorgverleners hebben onvoldoende aandacht voor de geneesmiddelgerelateerde problemen van patiënten. Vaak schromen patiënten problemen aan te kaarten bij arts of apotheker. En doen ze dat wel, dan wordt er niet altijd op ingegaan. Ook naar therapietrouw wordt weinig geïnformeerd, constateert Victor Huiskes in zijn proefschrift. Onder meer e-health kan uitkomst bieden. Problemen

Lees verder »
Algemeen

Tweede Kamer vraagt om meer inzicht in effect GVS-herberekening

De Tweede Kamer wenst meer inzicht te krijgen in het effect van de aanstaande herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) voor specifieke patiëntengroepen. Een motie van het zelfstandig Kamerlid Liane den Haan, die de regering verzoekt om tot een nauwkeuriger schatting te komen van de gevolgen van deze GVS-wijziging, werd unaniem aangenomen. De KNMP heeft eerder

Lees verder »
Algemeen

Medicatie en hitte: Hoe bewaart u uw medicijnen in de hitte?

Op het etiket, in de bijsluiter of in de medicijninformatie leest u hoe u uw medicijn het best kunt bewaren. Ontbreekt het bewaaradvies? Voor de meeste medicijnen geldt: bewaren bij kamertemperatuur (maximaal 25°C) in een droge afgesloten kast. Ook bij een hittegolf blijven uw medicijnen hierin goed. Leg medicijnen nooit zomaar in de koelkast, maar

Lees verder »