Nieuws

Algemeen

Kuipers: wettelijke gezondheidsdoelen zijn een brug te ver

Publicatiedatum: 31 mei 2023 Minister Ernst Kuipers van VWS vindt wettelijke gezondheidsdoelen niet het juiste middel om de toenemende gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden terug te dringen. Hij gelooft meer in de route om met veel partijen in te zetten op gezondheid en welzijn in de beweging rond passendezorg en betere regionale samenwerking.

Lees verder »
Algemeen

Bevrijding van het stelsel

Publicatiedatum: 2 mei 2023 Steeds vaker zien we voorbeelden van hoe het piept en kraakt in de zorg. Personele tekorten bedreigen de kwaliteit van zorg, wachtlijsten in de ggz en verpleeghuiszorg stijgen onverminderd door en sluiting van huisartsenpraktijken in diverse regio’s bedreigt de toegankelijkheid. Toch meldt het regeerakkoord van Rutte-IV optimistisch dat het

Lees verder »
Algemeen

GRIJP DIE KANS: GENEESMIDDELEN SNELLER, BETER, SLIMMER, GOEDKOPER ÉN GROENER BESCHIKBAAR DANKZIJ HERZIENING EU-GENEESMIDDELENWETGEVING

Publicatiedatum: 30 mei 2023 Afgelopen vrijdag publiceerde het kabinet zijn reactie op het voorstel van de Europese Commissie voor herziening van de EU farmaceutische wetgeving. Vandaag spreekt de Tweede Kamer minister Kuipers over dit zogenaamde BNC-fiche, tijdens het commissiedebat in aanloop naar de EU-Gezondheidsraad. Het kabinet reageert overwegend positief op het voorstel van

Lees verder »
Algemeen

Meer aandacht nodig voor inleveren ongebruikte medicatie

Publicatiedatum: 11 mei 2023 Een kwart van de inwoners van Noord-Nederland geeft aan dat zij ongebruikte geneesmiddelen nooit inleveren bij een apotheek of milieustraat. Terwijl een derde zegt dit altijd wel te doen. Dat blijkt uit onderzoek van het lectoraat Transformational Media van NHL Stenden Hogeschool. Meer dan 60% van de inwoners van

Lees verder »
Algemeen

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Publicatiedatum: Onbekend Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19,- per

Lees verder »