Nieuws

Algemeen

Zorg dat medische gegevens altijd beschikbaar zijn

Patiëntenfederatie Nederland wil dat de relevante medische gegevens van patiënten beschikbaar zijn voor iedere zorgverlener die hen behandelt. De medische gegevens moeten als het ware met de patiënt meereizen op zijn weg door de zorg. De Patiëntenfederatie kiest daarom voor een systeem waarin medische gegevens altijd zichtbaar zijn voor zorgverleners, tenzij dat de

Lees verder »
Algemeen

Doe iets aan kloof tussen arbeid en zorg

Er moet integraal beleid zijn dat de kloof tussen arbeid en zorg verkleint en mensen die ziek zijn of waren in staat stelt om binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken. Want volwaardig en verantwoord aan het werk (kunnen) blijven is in ieders belang: van de werkende,

Lees verder »
Algemeen

Chronische zieke jongeren willen vraagbaak buiten zorg

Het overgrote deel van de jongeren met een chronische aandoening heeft behoefte aan een laagdrempelig professioneel aanspreekpunt buiten de zorg. Jongeren kunnen daar op sleutelmomenten in hun leven terecht voor een open gesprek op basis van ervaringsdeskundigheid en eventueel praktische begeleiding bij het vinden van de juiste ondersteuning. Dat blijkt uit het onderzoek

Lees verder »
Algemeen

Chronisch zieken en gehandicapten doen ondanks meer mogelijkheden minder mee

Mensen met een beperking of aandoening doen, ondanks meer mogelijkheden, minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel onlangs uitvoerde in samenwerking met het Trimbos-instituut en Patiëntenfederatie Nederland. Het programma

Lees verder »
Algemeen

Meedoen in de samenleving blijft nog achter, maar eigen leven invullen naar wens lukt steeds meer mensen met een aandoening

Mensen met een beperking of aandoening doen minder mee in de samenleving dan mensen uit de algemene bevolking. Hierin is weinig verandering opgetreden de laatste jaren, ook niet tijdens de coronapandemie. Wel ervaren meer mensen mogelijkheden om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf wensen. Dit blijkt uit onderzoek dat het

Lees verder »
Algemeen

Zorgverzekering niet voor iedere consument gesneden koek

Lang niet alle consumenten kennen de details van hun zorgverzekering, blijkt uit panelonderzoek van de Consumentenbond. Vooral het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage is voor veel consumenten onduidelijk. De Consumentenbond legde ruim 11.000 panelleden een lijst met vragen voor om de kennis over zorgverzekeringen te testen. Slechts 50% van de ondervraagden

Lees verder »
Algemeen

Vooral zorgpakket met aanvullende verzekering in 2022 duurder.

Net als vorig jaar gaan Nederlanders met aanvullende verzekeringen in hunzorgverzekeringspakket er het hardst op achteruit. Ze gaan tot ruim 200 euro per jaar extra betalen, meldt Pricewise, dat jaarlijks voor devier meest voorkomende zorgprofielen bij zorgverzekeraars een vergelijking maakt.Namen van verzekeraars noemt Pricewise nooit, omdat de verschillen vaak meerkomen door de polis

Lees verder »
Algemeen

Booster uitnodiging aan 80-plussers

De booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming Vanaf 18 november vallen de eerste uitnodigingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op de mat om een afspraak te maken voor een corona boostervaccinatie. De uitnodiging is voor mensen van 80 jaar en ouder. Het gaat voor deze groep om ongeveer 740.000

Lees verder »