Nieuws

Algemeen

Rol apotheker steeds belangrijker in samenwerking eerste lijn

Toenemende personeelstekorten en werkdruk in apotheken en andere zorginstellingen nopen tot meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn, concludeert ABN AMRO in het vandaag verschenen Brancherapport Apotheken. “Doordat het medicijngebruik toeneemt, wordt de rol van apothekers steeds belangrijker.” De werkdruk in apotheken neemt niet alleen toe door personeelstekorten en vergrijzing, maar ook door

Lees verder »
Algemeen

Kabinet wil vrije artsenkeuze toch inperken

Het kabinet wil de keuzevrijheid voor patiënten inperken. Zij worden verplicht naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Kiezen ze toch een andere arts of wijkverpleger, dan moeten ze een groot deel van de rekening zelf betalen. Dit brisante voorstel haalt de Volkskrant vandaag uit het concept van het Integraal

Lees verder »
Algemeen

Hoe Positieve Gezondheid en Samen Beslissen elkaar verrijken

In persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat het om de vraag: wat doet ertoe voor jou? Dat geldt bij zowel Positieve Gezondheid als Samen Beslissen. Maar hoe verhouden deze benaderingen zich tot elkaar? Welke winst valt er te behalen? En wat kunnen ze van elkaar leren? Vilans heeft het vraagstuk verkend en deelt de conclusies. Als

Lees verder »
Algemeen

Uitnodiging eindberaad over Arbeid en Chronisch Ziek zijn (herinnering)

Rectificatie Uitnodiging eindberaad over Arbeid en Chronisch Ziek zijn (herinnering) Mogelijk is onderstaande uitnodiging, in de nieuwsbrief eerder deze maand, aan uw aandacht ontsnapt door vakantieperikelen. U kunt nog tot maandagmorgen 29 augustus inschrijven. Wij zien u graag donderdagmiddag om 13:00 uur op het beeldscherm. Heeft u zich al aangemeld dan hoeft u niets te

Lees verder »
Algemeen

Zorgautoriteit: te veel zorgpolissen met te weinig verschil

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat zorgverzekeraars paal en perk moeten stellen aan het aantal zorgpolissen dat ze aanbieden, en die in de praktijk weinig van elkaar verschillen. De toename van het aantal polissen vindt zij ‘geen goede ontwikkeling’ omdat het niet leidt tot meer keuze voor de consument. Een ander bezwaar van de NZa

Lees verder »
Algemeen

Huisarts bezorgd: inflatie dringt door tot in de spreekkamer

Huisartsen krijgen, doordat alles steeds maar duurder wordt, steeds vaker patiënten met gezondheidsklachten in de spreekkamer. Want door langdurige geldstress kunnen fysieke en mentale klachten ontstaan, erger worden of blijven bestaan. ,,Toenemende geldproblemen kunnen zeker ook leiden tot meer bezoek aan de huisarts”, bevestigt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) na berichten van meerdere huisartsen aan

Lees verder »
Algemeen

‘Overheid onvoldoende bewust van verplichtingen rond recht op vrijheid van artsenkeuze’

Is het recht op vrijheid van artsenkeuze grondwettelijk beschermd? En welke gevolgen heeft dat voor het Nederlandse zorgstelsel? In het Nederlandse zorgstelsel wordt veel geschreven over het ‘recht op vrije artsenkeuze’: het recht van de patiënt om zelf een arts van voorkeur te kunnen kiezen. In het gezondheidsrecht wordt dit gezien als een fundamenteel recht

Lees verder »
Algemeen

Concept-IZA: dit zijn de belangrijkste maatregelen

Het ministerie van VWS wil flink bezuinigen op huisartsenzorg en wijkverpleegkunde. Het concept-Integraal Zorgakkoord (IZA) meldt dat de wijkverpleging de komende vier jaar 600 miljoen euro minder krijgt, op een budget van 3,8 miljard: een korting van 16 procent. Op huisartsenzorg wordt 80 miljoen euro beknibbeld. Dat staat in het concept-IZA dat het ministerie van

Lees verder »
Algemeen

Dreigende dehydratie bij hitte

Gezondheidsrisico’s als buitentemperatuur langdurig > 25 °C Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting. Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen ook geneesmiddelen extra risico geven bij dehydratie en oververhitting. Gebruik het document Hitte voor aanvullende informatie

Lees verder »
Algemeen

Anton Maes over herberekening GVS-vergoedingslimieten: Bezint eer ge begint!

Vanwege kostenbesparing gaat het ministerie per 1 januari 2023 via herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) lagere vergoedingen voor medicijnen van het basispakket vaststellen. Extramurale geneesmiddelen, verkrijgbaar via de apotheek, komen alleen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking als dit middel is opgenomen in het GVS (Zorginstituut). De herberekening, die wordt verkocht als “modernisering”, moet

Lees verder »